Scroll Top

GRAFİK TASARIM
Markanızın ruhunu ve gücünü yansıtacak kurumsal kimlik tasarım çalışmaları.
MARKALAŞMA
Web site/blog, sosyal medya sayfaları için makale yazımı ve içerik üretimleri.
WEB TASARIM
WordPress ve HTML web sitesi tasarımları ile birlikte, SEO & mobil uyumlu siteler.
SOSYAL MEDYA
Sayfa/hesap yönetimi, içerik planlanması, paylaşılacak içeriklerin üretilmesi.

FREELANCE TASARIM

Freelance grafik tasarımcı olarak edindiğim tecrübe ve birikimin yanında, sürekli değişen grafik tasarım trendlerini de yakından takip ederek, özgün ve yenilikçi bakış açısını yaptığım işlere yansıtmaya çalışıyorum.

creatıve

Creative yenilikçi sizlere ve kurumlarınıza özel çalışmalar

dijital

Dijital platformlar ile kullanacabileceğiniz reklam kampanyası tasarımları

modern

Modern çalışmalar ile kurumsal kimliğinizi değiştiren tasarımlar

Profesyonel

Reklam yönetimi kısacası markalaşmak ve potansiyel müşteri oranınızı arttıran çalışmalar

freelance

hizmetler

logo tasarım
Ya­ra­tı­cı, özgün ve akıl­da ka­lı­cı bir logo ta­sa­rı­mı, mar­ka­laş­ma yo­lun­da atı­lan en önem­li adım­dır. Bu bi­linç­le ha­re­ket ede­rek, ken­di­ni­zi veya fir­ma­nı­zı hedef kit­le­ni­ze et­ki­li ve hızlı bi­çim­de an­la­ta­bi­lecek pro­fes­yo­nel logo ta­sa­rım­la­rı ha­zır­lı­yo­rum.
ambalaj tasarımı
Günde belki on­lar­ca am­ba­laj ta­sa­rı­mı ör­nek­le­ri gö­rü­yo­ruz. Ta­sa­rı­mıy­la ra­kip­le­rinden ay­rı­şan, içe­ri­sin­de­ki ürünü tü­ke­ti­ci­ye en ve­rim­li şe­kil­de ak­ta­ran am­ba­laj­lar bu ya­rış­ta bir adım öne ge­çi­yor. Çünkü ürün am­ba­la­jı tü­ke­ti­ci ile ürün ara­sın­da­ki tek bağ­dır.
katalog tasarımı
Ka­ta­log ta­sa­rı­mı, ürün­le­ri­ni­zi de­tay­lı bir şe­kil­de su­na­rak müş­te­ri­le­ri­ni­ze vit­rin oluş­tur­du­ğu­nuz birer rek­lam ara­cı­dır. Ku­rum­sal kim­li­ği­niz­le ör­tü­şen, kapak ta­sa­rı­mı ile bir­lik­te şık ta­sar­lan­mış bir ka­ta­log ta­sa­rı­mı geri dönüş alma ola­ğa­nı­nı­zı ar­tı­rır.
neden freelance tasarımcı
Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Fiyat ve zaman! Reklam ajanslarının verdiği tekliflerinin daha az fiyatına, esnek çalışma saatleri ile profesyonel destek alabilirsiniz …

Freelancer geniş bir zaman bulduğundan en iyisini çıkarmak için uğraşır.

Karşınızda istediğiniz tasarımı uygun fiyata size yetiştirmek için çalışan var.

Freelancer vaktini sizin için programlayan bir tasarımcı şeklidir.

Avantajınız esnek çalışma saatleri ile creative tasarımlar elde edersiniz.

SANATSAL DOKUNUŞLAR
Freelance grafik tasarımcı olarak edindiğim tecrübe ve birikimin yanında, sürekli değişen grafik tasarım trendlerini de yakından takip ederek, özgün ve yenilikçi bakış açısını yaptığım işlere yansıtmaya çalışıyorum.
0
MÜŞTERİ
0
PROJE
0
SUNUM
0
SİPARİŞ

KURUMSAL PAKETLER

Amacım, görsel iletişimin gün geçtikçe önem kazandığı günümüzde, doğru reklam çözümleri üreterek markanızı hedef kitlenize etkili ve hızlı şekilde anlatabilmek. Freelance Grafik Tasarımcı ile birebir çalışmanın avantajıyla logo tasarım, ambalaj tasarımı, katalog tasarımı, broşür tasarımı, web tasarımı, banner tasarımı, hareketli grafik video animasyonu ve sosyal medya reklamları gibi tasarımsal ihtiyaçlarınıza creative çözümler için iletişime geçebilirsiniz.

Kurumsal Kimlik
FİYAT
Teklifi İsteyiniz
Logo Tasarımı
Kartvizit Tasarımı
Antetli Kağıt Tasarımı
Zarf Tasarımı
Cepli Dosya Tasarımı
Matbuu Evraklar
DİJİTAL TASARIMLAR
FİYAT
Teklifi İsteyiniz
Wordpress Web Tasarım
Mailing Tasarımları
Banner Tasarımları
Sosyal Medya Tasarımları
Domain / Hosting Hizmeti
Teknolojik Destek
new
SOSYAL MEDYA
Kurumsal Tasarımlar
FİYAT
Teklifi İsteyiniz
Aylık Post Tasarımları
Sektörel Hastag
Özel Günler Paylaşımı
Story Tasarımları
Takipçi Sayısı Arttırma
Aylık Analiz Rapor
DİĞER TASARIMLAR
FİYAT
Teklifi İsteyiniz
Dergi Tasarımları
Outdoor Tasarımlar
Ambalaj Tasarımları
Afiş & Poster Tasarımı
Broşür Tasarımı
İnsert Tasarımı
creatıve
portfolyo
Diğer grafik tasarım çalışmalarımı incelemek ve fikir almak için E-PORTFOLYO linkine tıklayabilirsiniz …

Tasarım süreçleri

İlk adım, istek ve beklentileriniz ile ilgilidir. Nasıl bir tasarım yaptırmak istiyorsanız detayları belirleyerek benimle temasa geçin.
01.
STRATEJİ & TEKLİF

Bu adımda, işletme veya hizmet modelinize uygun stratejiyi belirleyerek, neler yapabileceğimizi netleştirelim ve ücret detaylarını içeren teklifinizi iletiyorum.

02.
başlama

Teklife sıcak bakmanız durumunda, proje teklif tutarının %50’lik kısmının ödemesini (ön ödeme) tahsil ederek projenize başlıyorum.

03.
teslimat

Çalışma sonunda, proje veya tasarımın bitmiş halini demo olarak görmenizi sağlıyorum. Proje tutarın ödenmesi durumunda proje dosyalarını tarafınıza teslim ediyorum.

blog

Freelancer
Freelance Grafik Tasarımcı

Freelance grafiker yaptığı işleri herhangi bir firmadan bağımsız olarak yapan, konusunda uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olan kişilerdir. Freelance kavram olarak bağımsız, serbest çalışma …

Grafik Tasarımcı
Grafik Tasarımcı Kimdir

Grafik Tasarımcısı, bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim …

Grafik Tasarım
Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin görülebilir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi bir çok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama …

daha fazla bilgi almak için ..

iletişime geçiniz